ZpětÚvodAktuality Více majitelů nemovitosti - jedno pojištění dohromady nebo každý zvlášť?

Více majitelů nemovitosti - jedno pojištění dohromady nebo každý zvlášť?

23.04.2019 14:11

Nemovitost pojistí jeden ze spoluvlastníků
Jednoduché řešení. Uzavře se jedna pojistná smlouva na jednoho ze spoluvlastníků, který pojistí danou nemovitost na 100 % pojistné částky a platí celé pojistné pojišťovně. Následně si spolumajitelé soukromě mezi sebou vyřídí, jak se budou na pojistném podílet.

Spoluvlastník, který nemovitost pojistí, tak bude v roli pojistníka (osoba, která smlouvu uzavírá a podepisuje) i pojištěného (osoba/osoby, na jejichž majetek bylo pojištění sjednáno). Ostatní spoluvlastníci mohou, ale nemusí být ve smlouvě uvedeni v roli dalších pojištěných osob.

Spoluvlastníci si uzavřou každý svoji pojistnou smlouvu
Jednotliví spoluvlastníci uzavřou pojistné smlouvy na svůj příslušný spoluvlastnický podíl a každý platí své pojistné zvlášť. Pojistné smlouvy mohou být uzavřeny i u různých pojišťoven dle výběru spoluvlastníků, ale není to příliš pohodlné při likvidaci pojistné události.

Většina pojišťoven však tuto variantu připouští pouze tehdy, pokud není spoluvlastnictví nemovitosti ve formě ideálního podílu (část bez konkrétního vymezení). Většinou je nutné mít nemovitost rozdělenou na konkrétní spoluvlastnické podíly. Například jedna osoba vlastní přízemí, druhá patro, třetí podkroví. Tak je to také zaneseno (a přesně vyměřeno a specifikováno) v listu vlastnictví na katastru nemovitostí.

Pojistná částka se v případě pojištění takové nemovitosti uvádí ve výši, která přísluší pojistné hodnotě daného podílu.

Příklad
Rodinný dům mají ve společném vlastnictví tři osoby, z nichž dvě mají shodný podíl ve výši 37,5 % (tj. 75 %) a jeden ve výši 25 %. Hodnota nemovitosti je 3 000 000 Kč. Pak ti dva uzavřou pojistnou smlouvu, každý ve výši 1 125 000 pojistné částky, a třetí na částku 750 000 Kč. Každý z nich bude platit pojištění vypočtené dle této pojistné částky.

Pojistné plnění při škodě
Bez ohledu na to, jakou variantu spoluvlastníci zvolí, při pojistném plnění se pojišťovna řídí aktuálními spoluvlastnickými podíly dle záznamu v katastru nemovitostí. To znamená, že z každé pojistné smlouvy má nárok na vyplacení pojistného plnění každý spolumajitel podle svého podílu.

Plněno tedy bude všem spoluvlastníkům, ledaže by se vzdali svého podílu ve prospěch některého z jiných spoluvlastníků, nebo poskytli pojistiteli plné moci, aby celou částku pojistného plnění inkasoval sám.

Spoluvlastnictví nemovitosti, zvláště běžného rodinného domu, kde se nepočítá s postupem jako například u SVJ, má vždy určitá úskalí. Je dobré se dohodnout hned v okamžiku, kdy spoluvlastnictví vznikne, kdo bude za koho jednat a jak se budou finanční záležitosti ohledně nemovitosti vyřizovat. Jen tak lze předejít zbytečným sporům.


Rychlé hledání

Rychlý kontakt

Michal Němeček,
Němeček-Reality.cz


Tel.: +420 777 564 916
E-mail:info@nemecek-reality.cz

Kontaktní formulář

Aktuality

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitosti. Jak na to?

22. 01. 2023
Daň z nemovitosti platíme sice v průběhu května, avšak aby mohla být vypočítána správná výše daně, je nutné podat do konce ledna přiznání k této dani, nebo informovat finanční úřad o změnách, které se odehrály v průběhu minulého roku.

Vánoce a novoroční přání

12. 12. 2022
Přejeme Vám klidné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu. A také třeba úspěšný prodej či koupi nějaké nemovitosti. 

Archiv aktualit