ZpětÚvodAktuality Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví již nejsou povinností družstva

Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví již nejsou povinností družstva

02.02.2021 08:47

Podmínkou k tomu, aby členové získali družstevní byt do vlastnictví osobního, bylo, že museli splnit včas veškeré své závazky vůči družstvu, především splatit příslušnou část nesplacených úvěrů, případné nedoplatky nájemného a jiné vzájemné vypořádání, a poté vyzvat družstvo k převodu. Původně byly tyto převody možné do konce roku 1995. Lhůta se však postupně prodlužovala až do 31. 12. 2020. V současné době již nemá družstvo povinnost smlouvu o převodu do osobního vlastnictví uzavřít.

Možnost převodu však nezaniká
Pro zajištění převodu bytu do osobního vlastnictví po 1. 1. 2021 uzavřela řada družstev se svými členy smlouvu o budoucím převodu do vlastnictví. Pokud tomu tak je, nic nebrání převod uskutečnit. Smlouva o budoucím převodu má tříletou promlčecí lhůtu, event. má smluvně dohodnutou lhůtu, kterou by měl člen sledovat, aby byla ze strany družstva dodržena.

Družstva mohou také i nadále převádět jednotky do vlastnictví podle ustanovení zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.  Toto rozhodnutí však je již plně v kompetenci příslušného družstva a nezakládá družstvu povinnost, nýbrž mu poskytuje možnost tak učinit. Stačí, když si družstvo dá tuto možnost do stanov, nebo o tom rozhodne členská schůze. Je to však dobrovolným závazkem družstva, nikoli jeho zákonnou povinností.

Jak probíhá správa domů s kombinovaným vlastnictvím
V Česku je nyní cca 8,5 tisíc družstev. Pokud členové družstva neměli zájem o převod do osobního vlastnictví, nic se pro ně nemění. Dům zůstává ve vlastnictví a správě bytového družstva. V domech, v nichž došlo k převodu některých bytů, jsou vedle sebe dva různé typy vlastnictví – družstevní a osobní.

Přitom pro družstva, která vznikla od 1. 1. 1992, platí, že pokud jsou v domě alespoň tři vlastníci pěti bytových jednotek, je třeba založit SVJ. To znamená, že pokud jsou v družstevním domě jen dva byty převedeny do osobního vlastnictví, zakládá to povinnost založit SVJ, jehož bude družstvo členem.

Družstva, která vznikla před 1. lednem 1992, jsou vlastníky budovy a plnila povinnost správce již před 1. červencem 2000, mají výjimku. SVJ musí založit teprve tehdy, když přijdou o většinový podíl na bytovém domě.

Správa domu je pak prováděna podle příslušných ustanovení o bytovém spoluvlastnictví. Shromáždění SVJ se pak neúčastní držitelé družstevních podílů, ale pouze vlastníci bytů v osobním vlastnictví a statutární zástupci družstva.

O převod bytů do osobního vlastnictví žádají členové družstva především pro snadnější možnost jejich pronájmu, možnost využití bytu jako záruky pro hypotéku, či pokud zvažují v budoucnosti jeho prodej. Ceny bytů v osobním vlastnictví jsou vždy vyšší, než cena družstevního podílu.


Rychlé hledání

Rychlý kontakt

Michal Němeček,
Němeček-Reality.cz


Tel.: +420 777 564 916
E-mail:info@nemecek-reality.cz

Kontaktní formulář

Aktuality

Anonymní nahlížení do katastru nemovitostí zůstane zachováno

30. 06. 2021
Jako ryze technické opatření pro omezení robotických dotazů bude obnoveno využívání tzv. Turingova testu, známého pod zkratkou CAPTCHA. Uživatelé, kterým tento test (běžně užívaný i v jiných aplikacích) nevyhovuje, mohou využít přihlášení elektronickou identitou, která je základním způsobem identifikace občanů při přístupu ke službám eGovernmentu.

Jaký je rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou?

30. 06. 2021
Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky, katastrálního území, hranicí vlastnickou, či hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, případně hranicí jiného práva. Parcelou je pak pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem.

Archiv aktualit