ZpětÚvodAktuality Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?

Kde zjistit ekologická rizika při koupi pozemku?

21.09.2020 11:25

Staré ekologické zátěže
Znečištěná půda a voda, horninové prostředí, to jsou zdroje rizika pro zdraví obyvatel, ale i pro podzemní a povrchové vody, přírodní zdroje a další složky životního prostředí. Vyskytují se zvláště na místech bývalých černých skládek, průmyslových a starých zemědělských areálůnevyužívaných drážních pozemků či bývalých vojenských prostor.

Pokud kupujete pozemek v lokalitách, které mohly být či byly dříve takto využívány, doporučuje se provést hydrogeologický průzkum. Ten zjistí úroveň znečištění horninového prostředí a kontaminaci podzemních vod, případně navrhne způsob, jak znečištění odstranit, či zda lze lokalitu použít pro stavbu na bydlení.

Azbest
Azbest je v ČR stále obsažen v řadě staveb, včetně odpadních rour, o jejichž existenci pod pozemkem nemusí mít povědomí ani stávající majitel. Je to jedna z dalších starých ekologických zátěží, která představuje ohrožení zdraví lidí zejména v případě lámání, drcení, vrtání či demolice těchto materiálů, při kterých dochází k významnému uvolňování prachových částic. Proto je třeba sanaci azbestu zadat sanační firmě, která je odborně kvalifikovaná k odstraňování azbestu a má živnost vázanou pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Kvalita ovzduší
Je prokázáno, že v lokalitách s dobrou kvalitou ovzduší jsou ceny nemovitostí vyšší. Potvrdil to nedávný průzkum, který srovnával několik let ceny nemovitostí v Ostravě, Brně, Hradci Králové a Pardubicích. Dobrá kvalita ovzduší byla zjištěna v Brně, což také potvrzují stále rostoucí ceny nemovitostí ve městě i v blízkém okolí.

Monitorováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav, který provozuje Státní síť imisního monitoringu a informace z ní zveřejňuje na svých stránkách www.chmi.cz v sekci Ovzduší.

Zátopové oblasti
Poslední dobou je také třeba zohlednit lokalitu z hlediska záplavového území. Pozemek, jehož koupi zvažujete, by zcela jistě neměl být v tzv. aktivní zóně záplavového území. Mapa zátopových oblastí v ČR je k dispozici na webu Národní geoportál Inspire geoportal.gov.cz. Tam stačí kliknout v záhlaví na Evidence ISVS a z nabídky vybrat záplavová území. Zobrazí se mapový portál, na kterém lze vyhledávat oblasti, nastavit si vodu pětiletou, dvacetiletou a stoletou. Mapa je poměrně podrobná, až k jednotlivým parcelám.

Radon
Přírodní radioaktivní plyn, který vzniká v horninovém prostředí přeměnou z uranu, se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky. Ty se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Do domu se radon dostává z podloží. Mírným podtlakem je nasáván prasklinami a netěsnostmi. Základní orientaci, jestli je stavba na pozemku ohrožena radonem, poskytne mapa radonového rizika, kterou provozuje Česká geologická služba.

Světlo
Pozemek může být zatížen i světelným smogem. Obtěžování světlem by v ideálním případě mělo být minimalizováno už při plánování staveb. Stavební úřady mají za úkol povolovat takové stavby, které nebudou obtěžovat svoje okolí nadměrným osvětlením. Jestliže je to případ stavby v okolí vašeho vyhlédnutého pozemku, lze si vyžádat informace o povolení ke konkrétnímu zdroji a zjistit, zda byla tato otázka při povolování řešena.

Mnoho informací týkajících se ekologických rizik poskytuje Národní geoportál Inspire. Například je možné tam vyhledávat hlukové mapy, staré ekologické zátěže, vegetační pokryv a typy krajiny, integrovaný registr znečišťování a další.


Rychlé hledání

Rychlý kontakt

Michal Němeček,
Němeček-Reality.cz


Tel.: +420 777 564 916
E-mail:info@nemecek-reality.cz

Kontaktní formulář

Aktuality

Je nejvyšší čas na podání přiznání k dani z nemovitosti. Jak na to?

22. 01. 2023
Daň z nemovitosti platíme sice v průběhu května, avšak aby mohla být vypočítána správná výše daně, je nutné podat do konce ledna přiznání k této dani, nebo informovat finanční úřad o změnách, které se odehrály v průběhu minulého roku.

Vánoce a novoroční přání

12. 12. 2022
Přejeme Vám klidné prožití svátků Vánočních a do nového roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí a optimismu. A také třeba úspěšný prodej či koupi nějaké nemovitosti. 

Archiv aktualit