ZpětÚvodAktuality Chcete si postavit rodinný dům? Od roku 2020 pouze úsporně

Chcete si postavit rodinný dům? Od roku 2020 pouze úsporně

19.09.2019 17:26

Z výsledků aktuální studie EU vyplývá, že v mírném klimatickém pásmu, kam spadá i Česká republika, je možné až trojnásobně snížit množství spotřebovávané energie. Zatímco u starých domů je průměrná spotřeba 269 kWh/m2 ročně, u nově postavených či zrenovovaných domů (zateplení, výměna oken a dveří) je to 74 až 113 kWh/m2 ročně, u pasivních domů je úspora ještě výraznější.

Zapamatujte si novou zkratku: NZEB
Zkratka vycházející z anglického "nearly zero energy building" znamená budovu, která má kvalitativně přísnější požadavky na stavbu, především opláštění, dobře regulovatelné vytápění, větrání i osvětlení i na technické systémy pokrývající potřebu energie s vysokou účinností. Budova má být částečně zásobována z obnovitelných zdrojů energie, případně energii produkovat (elektřina, teplo). Přísnější pravidla platí již nyní při stavbě všech veřejných budov, například škol a úřadů.

Nové materiály, výběr vhodných zdrojů
Nově postavené rodinné domy by měly mít maximální spotřebu zhruba kolem 70-80 kWh/m² ročně, což odpovídá standardům nízkoenergetických staveb.

Zlepšení energetické bilance domů by se mělo dosáhnout především změnou stavebních materiálů. Nová kritéria výroby přinesou lepší tepelně-izolační vlastnosti obvodového cihelného zdiva, takže nebude docházet k velkým ztrátám tepla.

Důraz se bude klást na instalace oken s trojskly a výběr vhodného zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.  Na výběr jsou solární kolektory na ohřev vody, fotovoltaické systémy, rekuperační jednotky či tepelná čerpadla.

Vše se však promítne do nákladů na výstavbu, které se mohou prodražit až o 15 % oproti stávajícím cenám, v extrémním případě až o 30 %.

Dotace a podpora státu
Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností je ze strany státu podpořena formou finanční podpory, a to hned v několika dotačních titulech. Například Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace u rodinných domů, operační program životní prostředí v oblasti dosažení veřejných budov.

I když odborníci tvrdí, že se náklady na stavbu vrátí během životnosti domu, je diskutabilní, jak dlouhá návratnost bude, zvlášť při neustálém zvyšování cen energií.

Tyto úpravy se netýkají všech nemovitostí. Nevztahují se na malé chaty, rekreační objekty, kostely a památkové budovy. Také majitelé již postavených domů nemusí nic měnit, pokud se nerozhodnou pro zásadní přestavbu své nemovitosti. V tom případě budou muset splnit nové podmínky.


Rychlé hledání

Rychlý kontakt

Michal Němeček,
Němeček-Reality.cz


Tel.: +420 777 564 916
E-mail:info@nemecek-reality.cz

Kontaktní formulář

Aktuality

Prodáváte byt? Informujte sousedy.

23. 03. 2020
A nejen sousedy. Právo na informace podle občanského zákoníku mají také orgány SVJ a vedení družstva. Sousedé vám prodej nemovitosti mohou značně zkomplikovat. Mimo jiné také díky předkupnímu právu v případě, že prodáváte byt s příslušenstvím v osobním vlastnictví.

Předkupní právo spoluvlastníků bude (opět) zrušeno

23. 03. 2020
Realitní pamětníci si jistě vzpomenou, jakou úlevu způsobilo zrušení předkupního práva v novém občanském zákoníku a jaké problémy přináší jeho znovuzavedení při prodejích podílů na garážových stáních a jiných nemovitostech s více spoluvlastníky. Do 1. 1. 2015 platilo zákonné právo spoluvlastníků podle "starého" občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Archiv aktualit